Blog

Zahit olmak ve züht nedir ?

ZAHİD OLMAK VE ZÜHD

 

Zahid olan zühd’e ermiştir. Zühd ise 3 harftir.

Z: Dünya ziynetini terk etmek

Dünyada elde edecegimiz mallar, giyineceğimiz güzel elbiseler, güzel yüzümüz, uzun boyumuz ve daha da güzelleştirmeye çalıştımız bu bedenimiz de birgün toprağın altında kalacak elbette ki çürüyecektir. Müslümanın bu dünyada edineceği öyle bir süs vardır ki ebedi gençliği, tasavvur edemeyeceği güzel nimetleri, güzelliklerin en güzelini getirecektir kendisine. Bu süs ise muhakkak ki ancak hayırlı amelleridir. Dünyalık süsler ancak ve ancak ahirete fayda sağladığda anlam kazanır. Geçici dünya süsünün bir sonu olduğunu ve birgün son bulacağını unutmayalım.

H: Kendi ‘Heva’na (kafadan fetva vermek)  uymamak

Allah-u Te3el3e fetvasız ilim verenleri lanetlemiştir. Öyle kötü bir ameldir ki, kafasına göre fetva verenleri helaka götürür. Velev ki kafasından vermiş olduğu bu fetva doğru olsa bile, bu kişi günahtan kurtulmuş değildir(en az olanı günaha düşmesidir)

Muhaddis,allame,zahid Şeyh Abdullah El-Herari Rahimehullah buyurdu ki;

“Hevasına uyan gitmiştir”

yani kendi kafasından fetva,hüküm veren kimselerin durumu vahimdir.

D: Dünyayı terk etmektir

Bazı alimlerin dünya ve dünya heveslerine kapılıp gidenler;dünya heveslerine kapılıp nefiserine uyan kişiler hakkındaki sözleri çok manidardır.

“Bu dünya yalancıdır. Her kim ona meyledip şehvetlerine uyarsa ona bela gelir. Her kim nefsine dikkat edip ona uymazsa ona kurtuluş vardır. İşte dünya yılan gibidir. Dokunduğunda yumuşaktır, ama zehri insanı helak eder.”

 

“Dünya bir binek gibidir. Onun üstüne binersen o seni taşır, ama o senin üstüne binerse seni helak eder.”

Dünyanın yalancı ve kandırıcı yüzünü, insanı helaka götüren yüzünü görmemiz için, alimlerimizin zikrettikleri bu sözleri kulağımıza küpe etmeli ve nefsimize uymaktan kendimizi sakındırmalıyız. Nitekim kim dünyaya dalıp kendini kaybederse, onun elde ettiği meyveler ancak dünyasını lezzetlendirmesine yeter. Ahiretine bir fayda vermez.

 

İşte zühd bu üç harfi terketmektir. Zahid; zühd’e erendir. Zahid; dünyalık işleri terkedip, nefsine muhalefet edendir. Zahid; ilim sahibi olup, Allah’ı ve peygamberlerini hakkıyla bilip ilmiyle amel edendir. Zahid; Allah’ı bütün noksanlıklardan tenzih edendir…

 

Allah-u Teala bizleri zahid olan kullarından eylesin..

Related Posts

You may like these post too

Akâid İlminin Önemi Nedir?

ALLÂH’A ÎMÂN

Bir Cevap Yazın

it's easy to post a comment