Blog

PEYGAMBERLERE ÎMÂN

Peygamber: Allâh’ın, kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek İslâm dininin emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği, belli sıfatlara sahip elçidir.Bütün peygamberler insanlardandır ve hepsi erkektir.

Peygamberler İki Kısma Ayrılırlar:

  1. Nebi ve Resûl olan peygamber: Yeni bir şeriatla gelen ve Allâh’ın razı olduğu tek hak din olan İslâm dinine davet etmekle emrolunmuş, seçilmiş ve belirli sıfatlara sahip olan kimsedir.

 

  1. Resûl olmayıp Nebi olan Peygamber: Kendisinden önceki Resûlün şeriatını tebliğ ederek Allâh’ın razı olduğu tek hak din olan İslâm dinine davet etmekle emrolunmuş, seçilmiş ve belirli sıfatlara sahip olan kimsedir.

Buradan anlaşılıyor ki:

  • Cinlerden ve Meleklerden Nebi yoktur.
  • Bütün Resuller ve Nebîler İslâm dinini tebliğ etmekle vazifelidirler.
  • Peygamberlik, erişilebilecek bir mertebe değildir.
  • Kadınlardan Peygamber yoktur.

Related Posts

You may like these post too

Eyyûb Peygamberin Kurtlanmadığının Beyanı

İbrâhîm Peygambere Atılan İftiralar

Bir Cevap Yazın

it's easy to post a comment