Blog

CEMÂAT NAMAZI

Mükellef, hür ve mazereti olmayan erkeklerin beş vakit namazı cemaat ile kılmaları İmâm’a göre vâcibe yakın Sünnet-i Müekkede’dir; farz-ı kifâye…

read more

NAMAZIN VÂCİPLERİ

Namazın vacipleri şunlardır: Farz namazların ilk iki rekâtlarında El-Fâtihah sûresi’ni okumak Farz namazların ilk iki rekâtlarında, nafile ve vitir namazların…

read more

Namazın İçindeki Farzlar

Namazın içindeki farzlar altı’dır: İftitâh Tekbîri  Namaz kılanın, kendisini duyacak şekilde tekbîr getirmesi Ebû Yûsuf’a göre tekbîr lafzından başkası geçerli…

read more

NAMAZI BOZAN HALLER

Namaz esnasında unutarak veya hükmü bilmemekten dolayı olsa da, anlamı olmayan bir kelime dahi konuşmak  Eğer konuşma, kendi sesini işitecek…

read more

Hades Sebebiyle Haram Olan Şeyler

Abdestsiz olana yapması harâm olan şeyler şunlardır: Namaz kılmak Tavaf etmek Kur’ân-ı Kerîm’i taşımak Kur’ân-ı Kerîm’e dokunmak. Ancak Mushaf, bitişik…

read more

TEYEMMÜM

  Suyu bulamayan veya sudan zarar gören kişi teyemmüm eder. Teyemmüm; taş, toprak ve kum gibi yer cinsinden olan şeylerle…

read more

Tahâretin Şartları

Müslüman olmak Yıkanması gereken bölgeye suyun ulaşmasını engelleyecek bir maninin bulunmaması Yıkanacak yerin üzerinden suyun akması Suyun temizleyici olması Yani…

read more