Blog

FAİZ (RİBÂ)

Faizin muamelesi, yenmesi, alınması, yazılması ve ona şahitlik edilmesi haramdır. Faiz: Aynı cinsten olup, tartılan veya ölçülen şeyleri, kendi cinsi…

read more

MUÂMELÂT

  Mükellef olan Müslüman’ın herhangi bir şeye girmeden önce, Allâh-u Teâlâ’nın bu şeyde neyi haram, neyi helâl kıldığını öğrenmesi farzdır.…

read more

HAC

  Hür, mükellef ve Müslüman olan bir kimse; borcu, ona layık olan mesken ve kıyafet ile vermekle yükümlü olduğu nafaka…

read more

ORUÇ

  Ramadân ayı orucunu tutmak her mükellef Müslümana farzdır. Aybaşı ve nifas hâlinde olan kadınların oruç tutmaları câiz değildir ve…

read more

Zekât Kimlere Verilir?

Zekât, beldedeki şu sekiz sınıf insandan bulunanlara verilir: Fakirler  Miskinler  Halîfenin emri ile zekât toplayan görevliler  Müellefe-i Kulûb Bu sınıf…

read more

ZEKÂT

Şu malların zekâtını vermek farzdır: Deve Sığır Davar  İmâm Ebû Hanîfe’ye göre atlarda zekât vardır. Ancak İmâm Ebû Yûsuf ve…

read more

Ölünün Kefenlenmesi

Ölüyü kefenlemenin en azı: Erkekler için tüm bedeni örten iki parça kumaş; izâr ve sargıdır. Yakasız gömlek giydirmek ise sünnettir.…

read more