Blog

Kadere İman Nedir?

  İmânın şartlarından birisi de “Kadere îmân etmek”tir. Maalesef Peygamber Efendimiz’in vefâtından günümüze kadar ortaya çıkan bazı kişiler ve gruplar…

read more

İman ile Çarpan Kalpler

Elele yürüdüğümüz yollarımız var, gönülden gönüle akıttığımız sevgimiz var bizim. Rasulullah’ın sünnetiyle, iman ile çarpan kalplerimiz var bu uğurda. Allah’ı…

read more

Akâid İlminin Önemi Nedir?

Akaid Nedir? “Akaid” kelimesi “inanç” anlamına gelmektedir. “Akaid İlmi”dendiğinde “İslâm Dininde İnanç” ile ilgili konular anlaşılmaktadır. İnanç konuları, iman ile ilgili meseleleri kapsamaktadır. Akaid ilminin dinimizdeki…

read more

İSLÂM TEK HAK DİNDİR

Maalesef, asrımızda İslâm Dîni’yle alâkalı kullanılan bazı ifâdeler Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hadîs-i Şerîfler’e ters düşmektedir. Günümüzde İslâm dîni hakkında bir…

read more