Blog

ORUÇ

 

Ramadân ayı orucunu tutmak her mükellef Müslümana farzdır. Aybaşı ve nifas hâlinde olan kadınların oruç tutmaları câiz değildir ve geçerli de olmaz. Ancak oruç tutmadıkları günleri, kazâ olarak tutmaları farzdır. 

Namazın kısaltılması vacip olan yolculukta seferî olan kimselere oruç tutmak zor gelmese dahi, tutmamaları câizdir.

Oruç tutmalarından dolayı zarar görmekten korkan hasta, hamile ve emziren kişilerin de oruç tutmamaları câizdir. Ancak bu tutmadıkları oruçları kazâ etmeleri farzdır.

Her gün için niyet etmek farzdır.

Orucu bozan şeylerden sakınmak farzdır.

Bunlar:

Cinsel ilişkiye girmek

Mastürbasyon yapmak yani kişinin kendi veya bir başkasının eliyle menisini çıkartması

Sahih olan görüşe göre bilerek ağız dolusu kusmak  

Riddeye düşmek 

Yemek veya içmek

Öpme veya tenin tene temasından dolayı meninin çıkması

Burna bir şeyi girdirip genzi geçecek şekilde çekmek

Makattan herhangi bir şeyi girdirmek

Kulağa bir şey damlatıldığında karna veya beyine ulaşması orucu bozar. 

İki bayram gününde ve teşrik günlerinde oruç tutmak harâmdır. 

Şa’bân ayının son bir veya iki gününde oruç tutmak mekruhtur.

Şek gününde de oruç tutmak mekruhtur. Ancak nafile orucunu başka bir niyetle tereddütlü olarak değil de kesin bir şekilde nafile orucuna niyet edilirse o günde oruç tutmak mekruh olmaz.

Geçerli bir özrü olmadan, bilerek Ramadân ayında ön veya arka organdan cinsel ilişkiye girmekle orucunu bozan kişi günaha düşer. Ayrıca kazâsını ve zihâr kefâretini hemen yerine getirmesi gerekir.

Zihâr kefâreti; bir köleyi azat etmektir. Buna gücü yetmeyen kişi için iki (hicrî) ay aralıksız (kesintisiz) oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi için altmış fakir veya miskini yedirmektir. Yâni bu fakirlerden her birine yarım sâ’ buğday veya bir sâ’ hurma ya da arpa vermektir. 

Aynı şekilde bilerek besleyici veya tedavi edici bir şeyi yemek veya içmek de orucu bozar ve kefâreti gerektirir. 

Ramadân orucu dışındaki bir orucu bozmak kefâreti gerektirmez. Ancak nâfile olsa dahi bozulan orucun kazasını tutmak vaciptir.

Hacamat yapmak, gıybet etmek veya orucu bozacak bir şey yapmadan orucu bozmaya niyet etmek orucu bozmaz.

Related Posts

You may like these post too

NAMAZIN VÂCİPLERİ

Necasetten Tahâretlenmek ve Namazın Diğer Şartları

Bir Cevap Yazın

it's easy to post a comment