Blog

Kız Ve Erkek Çocuklarının Velilerine Farz Olan Şeyler

Velilerin; mümeyyiz olup, hicrî yedi yaşını dolduran kız ve erkek çocuklarına, namazın hükümlerini öğretmeleri ve namaz kılmayı emretmeleri farzdır. Çocuklar on yaşından sonra namazı terk ederlerse velileri tarafından cezalandırılmalıdır. Bu durum, oruç tutmaya gücü yeten çocuklar için oruç konusunda da geçerlidir.

Ayrıca velilerin çocuklara akâid bilgileri, farzlar ve harâmlar gibi hükümleri öğretmeleri farzdır.

Bir kimse tembelliğinden dolayı namaz kılmayı terk ederse, Müslümandır; ancak halîfe veya halîfe hükmünde olan kimse o kişiyi hapseder ve namaz kılana kadar cezalandırır.

Her Müslüman‘ın, ehline ve onların dışında gücü yettiği herkese namazı emretmesi farzdır.

Related Posts

You may like these post too

TEVBE BÖLÜMÜ

ALLÂH’A İMAN

Bir Cevap Yazın

it's easy to post a comment