Zekât Kimlere Verilir?

dawud | Eylül 17, 2020 | 0 | Fıkıh

Zekât, beldedeki şu sekiz sınıf insandan bulunanlara verilir:

Fakirler 

Miskinler 

Halîfenin emri ile zekât toplayan görevliler 

Müellefe-i Kulûb

Bu sınıf Peygamber Efendimizin  vefatından sonra bulunmadığı için zikredilen sekiz sınıftan müstesnadır. Çünkü Efendimiz Ömer’in  buyurduğu gibi Peygamber Efendimiz  bu sınıfa kalplerini İslam’a ısındırmak için zekât malından verirdi. Ancak günümüzde Allâh-u Teâlâ dinini güçlendirmiştir. Böylece bu kısma zekât verme sebebi ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bunlara zekâttan pay verilmez.

Sahipleri ile hür olmak için anlaşan köleler 

Borcunu ödemekten âciz olan kimseler

Fî sebîlillâh

İmam Ebû Yûsuf’a göre “Fî sebîlillêh” gönüllü olarak cihada gidenlerdir. Bu sahih olan görüştür.

Bundan anlıyoruz ki zekâtı her hayırlı amel için vermek geçerli değildir. 

Yolda kalanlar

Yani gitmek istediği yere ulaşacak parası olmayan seferî kişiler.

Zekâtı bu 8 sınıf insan dışındaki kimselere vermek ne câizdir ne de geçerlidir.

Kişi zekâtı bu sınıflardan birkaçına da verebilir, tek birine de verebilir. 

Bir beldeden başka bir beldeye zekâtı nakletmek mekruhtur, ancak uzaktaki beldede muhtaç olan akrabası veya kendi beldesinde bulunanlardan daha muhtaç kimseler var ise mekruh değildir.

Hâşim oğullarına, onların azat ettiklerine ve zimmi olan kimselere zekât vermek câiz değildir.

Benzer Postlarımız

HAC

dawud | Eylül 21, 2020 | 0

  Hür, mükellef ve Müslüman olan bir kimse; borcu, ona layık olan mesken ve kıyafet ile vermekle yükümlü olduğu nafaka dışında; Hacca gidiş, dönüş ve orada kaldığı süre zarfında olan…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler

Son Yazılar

Arşivler

Son Yorumlar