Zekât Kimlere Verilir?

dawud | Eylül 17, 2020 | 0

Zekât, beldedeki şu sekiz sınıf insandan bulunanlara verilir: Fakirler  Miskinler  Halîfenin emri ile zekât toplayan görevliler  Müellefe-i Kulûb Bu sınıf Peygamber Efendimizin  vefatından sonra bulunmadığı için zikredilen sekiz sınıftan müstesnadır. […]

ZEKÂT

dawud | Eylül 17, 2020 | 0

Şu malların zekâtını vermek farzdır: Deve Sığır Davar  İmâm Ebû Hanîfe’ye göre atlarda zekât vardır. Ancak İmâm Ebû Yûsuf ve İmâm Muhammed’e göre atlarda zekât yoktur. Fetva edilen görüş de […]

Ölünün Kefenlenmesi

dawud | Eylül 10, 2020 | 0

Ölüyü kefenlemenin en azı: Erkekler için tüm bedeni örten iki parça kumaş; izâr ve sargıdır. Yakasız gömlek giydirmek ise sünnettir. Bayan için tüm bedeni örten üç parça kumaş; izâr, himâr […]

CEMÂAT NAMAZI

dawud | Eylül 10, 2020 | 0

Mükellef, hür ve mazereti olmayan erkeklerin beş vakit namazı cemaat ile kılmaları İmâm’a göre vâcibe yakın Sünnet-i Müekkede’dir; farz-ı kifâye olduğu da söylenmiştir. Bu kimselere, Cuma namazı kılınan şehirde ikamet […]

NAMAZIN VÂCİPLERİ

dawud | Eylül 10, 2020 | 0

Namazın vacipleri şunlardır: Farz namazların ilk iki rekâtlarında El-Fâtihah sûresi’ni okumak Farz namazların ilk iki rekâtlarında, nafile ve vitir namazların ise tüm rekâtlarında El-Fâtihah sûresine bir sûre veya üç Âyet […]

Namazın İçindeki Farzlar

dawud | Eylül 10, 2020 | 0

Namazın içindeki farzlar altı’dır: İftitâh Tekbîri  Namaz kılanın, kendisini duyacak şekilde tekbîr getirmesi Ebû Yûsuf’a göre tekbîr lafzından başkası geçerli değildir.  Kıyâm Farz namazlarda gücü yetenin ayakta durması  Kıraat El-Fâtihah […]

Namazın Sevâbını Elde Etmenin Şartları

dawud | Eylül 10, 2020 | 0

Allâh Subhânehû ve Teâlâ’dan beş vakit namazın sevâbını elde etmek için yukarıda bildirilenlerle beraber şu hususlar da şart koşulmuştur:  Namaz kılarken kastın, sâdece Allâh’ın rızasını kazanmak olması Namaz kılanın yediği, […]

NAMAZI BOZAN HALLER

dawud | Eylül 10, 2020 | 0

Namaz esnasında unutarak veya hükmü bilmemekten dolayı olsa da, anlamı olmayan bir kelime dahi konuşmak  Eğer konuşma, kendi sesini işitecek seviyede ve son oturuşta teşehhüd miktarı oturmadan önce olursa namaz […]

Kategoriler

Son Yazılar

Arşivler

Son Yorumlar