PEYGAMBERİMİZİN  KABRİNİ ZİYARET ETMEK

dawud | Eylül 21, 2020 | 8

Peygamber efendimizin  kabrini ziyaret etmek icmâ ile Allâh’ın sevdiği (râzı olduğu) amellerdendir. Onun kabrini ziyaret etmek veya yolculuğa bu kasıtla çıkmak hayırlı bir ameldir. Peygamber Efendimiz  şöyle buyurmuştur:  مَنْ‭ ‬زَارَ‭ […]

HAC

dawud | Eylül 21, 2020 | 6

  Hür, mükellef ve Müslüman olan bir kimse; borcu, ona layık olan mesken ve kıyafet ile vermekle yükümlü olduğu nafaka dışında; Hacca gidiş, dönüş ve orada kaldığı süre zarfında olan […]

ORUÇ

dawud | Eylül 21, 2020 | 29

  Ramadân ayı orucunu tutmak her mükellef Müslümana farzdır. Aybaşı ve nifas hâlinde olan kadınların oruç tutmaları câiz değildir ve geçerli de olmaz. Ancak oruç tutmadıkları günleri, kazâ olarak tutmaları […]

Zekât Kimlere Verilir?

dawud | Eylül 17, 2020 | 1

Zekât, beldedeki şu sekiz sınıf insandan bulunanlara verilir: Fakirler  Miskinler  Halîfenin emri ile zekât toplayan görevliler  Müellefe-i Kulûb Bu sınıf Peygamber Efendimizin  vefatından sonra bulunmadığı için zikredilen sekiz sınıftan müstesnadır. […]

ZEKÂT

dawud | Eylül 17, 2020 | 0

Şu malların zekâtını vermek farzdır: Deve Sığır Davar  İmâm Ebû Hanîfe’ye göre atlarda zekât vardır. Ancak İmâm Ebû Yûsuf ve İmâm Muhammed’e göre atlarda zekât yoktur. Fetva edilen görüş de […]

Ölünün Kefenlenmesi

dawud | Eylül 10, 2020 | 0

Ölüyü kefenlemenin en azı: Erkekler için tüm bedeni örten iki parça kumaş; izâr ve sargıdır. Yakasız gömlek giydirmek ise sünnettir. Bayan için tüm bedeni örten üç parça kumaş; izâr, himâr […]

CEMÂAT NAMAZI

dawud | Eylül 10, 2020 | 0

Mükellef, hür ve mazereti olmayan erkeklerin beş vakit namazı cemaat ile kılmaları İmâm’a göre vâcibe yakın Sünnet-i Müekkede’dir; farz-ı kifâye olduğu da söylenmiştir. Bu kimselere, Cuma namazı kılınan şehirde ikamet […]

NAMAZIN VÂCİPLERİ

dawud | Eylül 10, 2020 | 0

Namazın vacipleri şunlardır: Farz namazların ilk iki rekâtlarında El-Fâtihah sûresi’ni okumak Farz namazların ilk iki rekâtlarında, nafile ve vitir namazların ise tüm rekâtlarında El-Fâtihah sûresine bir sûre veya üç Âyet […]

Kategoriler

Son Yazılar

Arşivler

Son Yorumlar