Archive Page

Aylar: Eylül 2020

Zekât Kimlere Verilir?

Zekât, beldedeki şu sekiz sınıf insandan bulunanlara verilir: Fakirler  Miskinler  Halîfenin emri ile zekât toplayan görevliler  Müellefe-i Kulûb Bu sınıf…

read more

ZEKÂT

Şu malların zekâtını vermek farzdır: Deve Sığır Davar  İmâm Ebû Hanîfe’ye göre atlarda zekât vardır. Ancak İmâm Ebû Yûsuf ve…

read more

Ölünün Kefenlenmesi

Ölüyü kefenlemenin en azı: Erkekler için tüm bedeni örten iki parça kumaş; izâr ve sargıdır. Yakasız gömlek giydirmek ise sünnettir.…

read more

CEMÂAT NAMAZI

Mükellef, hür ve mazereti olmayan erkeklerin beş vakit namazı cemaat ile kılmaları İmâm’a göre vâcibe yakın Sünnet-i Müekkede’dir; farz-ı kifâye…

read more

NAMAZIN VÂCİPLERİ

Namazın vacipleri şunlardır: Farz namazların ilk iki rekâtlarında El-Fâtihah sûresi’ni okumak Farz namazların ilk iki rekâtlarında, nafile ve vitir namazların…

read more

Namazın İçindeki Farzlar

Namazın içindeki farzlar altı’dır: İftitâh Tekbîri  Namaz kılanın, kendisini duyacak şekilde tekbîr getirmesi Ebû Yûsuf’a göre tekbîr lafzından başkası geçerli…

read more

NAMAZI BOZAN HALLER

Namaz esnasında unutarak veya hükmü bilmemekten dolayı olsa da, anlamı olmayan bir kelime dahi konuşmak  Eğer konuşma, kendi sesini işitecek…

read more